Det endelige resultatet. Storsalen fremstår i ny, flott drakt