Årsmøte 2020

Møtet ble holdt på Fremad 30. juni 2020 kl. 18:00- 19:30.
Se referat nedenfor.

Agenda
* Godkjenning av innkalling og dagsorden.
* Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen.
* Godkjenning av styrets årsberetning.
* Godkjenning av regnskap.
* Budsjett/medlemskontingent og planer.
* Behandling av innkomne saker.
* Valg av styre og valgkomite.


Referat fra årsmøte 2020

Saker til behandling på årsmøtet

Forslag til budsjett 2020

Valg av styre 2020

Årsberetning 2019