Innkalling til årsmøte 2020

Med dette innkalles til årsmøte 2020 i Selvik velforening.

Tirsdag 30. juni 2020 Kl. 18:00-19:15

Møtet holdes på Fremad.

Agenda
* Godkjenning av innkalling og dagsorden.
* Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen.
* Godkjenning av styrets årsberetning.
* Godkjenning av regnskap.
* Budsjett/medlemskontingent og planer.
* Behandling av innkomne saker.
* Valg av styre og valgkomite.

Forslag til saker som ønskes behandlet på møtet må være styret i hende senest 20.6.2019.
Forslag sendes odd.tonby@ebnett.no

På vegne av styret,

Odd Tonby

Saker til behandling på årsmøtet

Forslag til budsjett 2020

Valg av styre 2020

Årsberetning 2019