Årsmøte 2021

Årsmøte 2021 for Selvik Velforening vil finne sted på Fremad 30. september kl. 18:00-19:30.
 
Forslag til saker som ønskes behandlet på møtet må være styret i hende senest 9. september 2021.
 
Forslag sendes odd.tonby@ebnett.no eller leveres til Odd Tonby, Kallaveien 9.
 
Fullstendig saksliste vil bli offentliggjort på vår hjemmeside ca. en uke før årsmøtetet.
 
Årsmøtet er offentlig og åpent for alle, men det er kun medlemmer som har stemmerett på møtet.
 
Husk å betale medlemskontingenten, kr 250,-, i god tid før møtet.
 
Konto: 1503.10.99150 eller
Vipps: 76785
 
Oppgi gjerne mailadressen din.
 
Velkommen!
 
Styret i Selvik Velforening
 

Referat fra årsmøtet

Innkalling til årsmøte Selvik Velforening

Årsberetning Selvik Velforening

Regnskap Selvik Velforening med revisors uttalelse

Valg av styre og valgkomite Selvik Velforening

2021 Driftsbudsjett Selvik Vel-Fremad