Medlemmer i Fremads husstyre med styreleder i Selvik Velforening