Utleieinstruks for leie av Fremad

1. Fremad er Selvik Velforenings eiendom og får kun benyttes etter tillatelse fra utleieansvarlig som kontaktes i.f.m reservering
2. Fremad kan leies av ansvarshavende over 30 år til lukkede selskap
3. Ansvarshavende ved arrangementer skal være samme som leietaker og leie for andre er ikke tillatt
4. Fremad skal forlates ryddet med feide gulv. Bordene skal rengjøres og stolene stables 5 i høyden
Dører og vinduer skal være låst og lys slukket. All søppel skal kildesorteres i rett avfallsbeholder utendørs
Renwald vasker lokalet etter utleie. Ved krevende vask påløper det 500,- i ekstra vaskeutgifter
5. Alt benyttet bestikk, servise og glass, skal vaskes og settes på plass i skap. Benytter man oppvaskmaskinen må man være i lokalet til denne er ferdig og tømme denne
6. Utleietid ved arrangement er fra kl. 14:00 og til 01:00. Lokalet skal være ferdig ryddet for vask innen 11:00 dagen etter
7. Det er ikke mulighet for å benytte eget musikkanlegg i lokalet uten avtale om dette
8. Høy musikk er ikke tillat og naboer skal ikke forstyrres etter 23:00.
Arrangementet skal avsluttes senest 00:00 og lokalet og uteområder ryddes som beskrevet
9. Det skal være ferdig ryddet og ro på lokalets eiendom senest kl 02:00
Uteområder skal være fri for tomgods og søppel. Ved eventuelle naboklager vil det kunne påløpe ekstragebyr
10. Utleie faktureres med frist 10-dager etter fakturadato

Ansvarshavende må gjøre seg kjent med nedenforstående punkter, og er i egen person ansvarlig for at alle punkt følges og eventuelle ødeleggelser erstattes omgående

A. Fremad skal inspiseres før leie og eventuelle anmerkninger gjøres kjent for utleieansvarlig
B. Ansvarshavende må akseptere inspeksjon av Selvik Velforening ved eventuelle naboklager
C. Ved brudd på instruksen vil arrangementet bli avsluttet og lokalet må ryddes som forklart ovenfor
D. Lokalets brannverninstruks skal følges og ansvarshavende plikter å sette seg inn i denne
E. Ansvarshavende skal opplyse gjestene om rømningsveier og gjeldene regler for lokalet, herunder
    brannverninstruks
F. Knuste glass skal erstattes med kr  20,- pr stk. Kaffe og middagsservice med kr 50,- pr del. Annet utstyr 
    erstattes i sin helhet
G. Ansvarshavende må ha kontroll under hele arrangementet.

 

PRISER FOR UTLEIE:

HELE FREMAD

MØTEROM (LILLESAL)


Ukedager (man. – tors.)

1560,-

840,-


Helgedager (fre. – søn.)

2560,-

Normalt ingen utleie


Flere dager i helgen

3560,-

Normalt ingen utleie


Priser for medlemmer

(man. – tors.) 1260,-

(fre.-søn.) 2260,-

740,-

Prisene er per dag. Pris for leie over annet tidsrom etter avtale.
Utleien på Fremad er basert på frivillig dugnad, så forlat lokalet slik du ønsker å finne det selv.

Ansvarshavende navn:…………………………………………… Fødselsdato:………………………………

Adresse:……………………………………………………………………………………Mobil:………………………. Fakturamail:………………………………………………………………………………………………………………...

Forpliktende leiers underskrift:………………………………………….. Leiedato:………………………..

MERK: Ved oppsigelse forplikter leier å varsle uteleieansvarlig med minimum en ukes varsel.
Hvis ikke, må det betales et gebyr på kr 1000,- Ved spørsmål, kontakt utleieansvarlig på tlf: 46184074 eller på fremad.leie@hotmail.com

 

Avtale om fast leie av Fremad

1. Fremad er Selvik Velforenings eiendom og får kun benyttes etter tillatelse fra utleieansvarlig som kontaktes i.f.m reservering
2. Fremad kan leies av ansvarshavende over 30 år til lukkede selskap
3. Ansvarshavende ved arrangementer skal være samme som leietaker og leie for andre er ikke tillatt
4. Fremad skal forlates ryddet med feide gulv. Bordene skal rengjøres og stolene stables 5 i høyden
Dører og vinduer skal være låst og lys slukket. All søppel skal kildesorteres i rett avfallsbeholder utendørs
Renwald vasker lokalet etter utleie. Ved krevende vask påløper det 500,- i ekstra vaskeutgifter
5. Alt benyttet bestikk, servise og glass, skal vaskes og settes på plass i skap. Benytter man oppvaskmaskinen må man være i lokalet til denne er ferdig og tømme denne
6. Utleietid ved arrangement er fra kl. 14:00 og til 01:00. Lokalet skal være ferdig ryddet for vask innen 11:00 dagen etter
7. Det er ikke mulighet for å benytte eget musikkanlegg i lokalet uten avtale om dette
8. Høy musikk er ikke tillat og naboer skal ikke forstyrres etter 23:00.
Arrangementet skal avsluttes senest 00:00 og lokalet og uteområder ryddes som beskrevet
9. Det skal være ferdig ryddet og ro på lokalets eiendom senest kl 02:00
Uteområder skal være fri for tomgods og søppel. Ved eventuelle naboklager vil det kunne påløpe ekstragebyr
10. Utleie faktureres med frist 10-dager etter fakturadato

Ansvarshavende må gjøre seg kjent med nedenforstående punkter, og er i egen person ansvarlig for at alle punkt følges og eventuelle ødeleggelser erstattes omgående

A. Fremad skal inspiseres før leie og eventuelle anmerkninger gjøres kjent for utleieansvarlig
B. Ansvarshavende må akseptere inspeksjon av Selvik Velforening ved eventuelle naboklager
C. Ved brudd på instruksen vil arrangementet bli avsluttet og lokalet må ryddes som forklart ovenfor
D. Lokalets brannverninstruks skal følges og ansvarshavende plikter å sette seg inn i denne
E. Ansvarshavende skal opplyse gjestene om rømningsveier og gjeldene regler for lokalet, herunder
    brannverninstruks
F. Knuste glass skal erstattes med kr  20,- pr stk. Kaffe og middagsservice med kr 50,- pr del. Annet utstyr 
    erstattes i sin helhet
G. Ansvarshavende må ha kontroll under hele arrangementet.

                                                       
Avtalt leieperiode for Fremad:……………………………………………………………………………………………………………..

Avtalt pris:……………………………………………………………………... per år / per gang (stryk det som ikke passer)
inkludert vask / ikke inkludert vask (stryk det som ikke passer)


Ansvarshavende navn:…………………………………………… Fødselsdato:……………………

Adresse:…………………………………………………………......     Mobil:……………………………..

Mail:……………………………………………………………

Fakturaadresse:……………………………………………….. Fakturamail:……………………………………………………………

Ansvarlig leiers underskrift:………………………………………        For Fremad:……………………………………………

MERK: Faste leieavtaler gjelder per kalenderår dersom noe annet ikke er avtalt.
Ved spørsmål, kontakt utleieansvarlig på tlf: 46184074 eller på fremad.leie@hotmail.com.

Del denne siden