Dette skjer

19. mar, 2024

Selvik Vel ønsker alle hjertelig velkommen til årsmøte på Fremad
mandag 15. april kl 18:00-19:15

Om Selvik Vel

Vi er en velforening for beboere i Selvik og omegn, så vel som andre med tilknytning og interesse for området

Foreningen har ansvaret eller er pådriver for aktiviteter for alle aldersgrupper, eksempelvis badeodden på Kverntangen, lekeplass, lysløype og barneskirenn, Sankthansfeiring på Kverntangen og arrangementer ved høytider. All arbeid utføres på frivillig basis og gjennom dugnad.

Velforeningen er høringsinstans i forhold til kommunen for saker som angår vårt område, ikke minst saker som angår trivsel, miljø og sikkerhet. Vi distribuerer til alle beboere informasjon som angår oss alle. 

Velforeningen er eier av forsamlingslokalet Fremad, og har tillagt ansvar for driften av dette til et eget husstyre. Selvik Vel har derved også en rolle i å legge forholdene til rette for sosiale aktiviteter og arrangementer, for lag og foreninger i Selvik og omegn.

Selvik og Fremads historie - støtt et verneverdig lokale i ditt eget nærmiljø

Industraliseringen av Norge medførte fra slutten av 1800-tallet en storstilt oppføring av såkalte Folkets Hus i regi av en gryende arbeiderbevegelse. Så også i Sande, med driftige folk i foreningene i kommunen. I 1904 stod Vestfolds første Folkets Hus "Arbeider´n", ferdig. I rask rekkefølge ble forsamlingslokaler oppført på Bekkestranda, Grytebakke og Selvik. Sistnevnte er siste gjenstående Folkets Hus i Sande, og fikk navnet Fremad.

Allerede i 1896 ble starten for tresliping lagt på Selvik, det første stod ferdig i 1902. Gjennom de neste hundre årene foregikk det bedriftsvirksomhet på Selvik. En viktig grunnsten i bedrift- og miljøets sosiale aktiviteter var Folkets hus Fremad.

Klikk her for å lese mer om historikken til området og Fremad, det siste Folkets Hus i Sande og et av fylkeskommunens verneverdige bygg.

Hjelp Velforeningen og støtt opp om Fremad og driften av lokalet ved å kjøpe andelsbevis (gir 500,- i støtte til drift av lokalet)

For enda mer informasjon om andelsbevis, eller historien til Fremad send, en mail til odd.tonby@ebnett.no

Støtt Selvik Velforening - bli medlem

Medlemmer får blant annet rabatterte priser på leie av Fremad.

Kontingenten er 250,- per år. Vellets kontonr er: 1503.10.99150

NB! Husk å merke betaling med navn og adresse.

Dersom du er medlem og ikke enda har mottatt faktura, kan du benytte informasjonen her for å betale ditt medlemskap.

Kontaktinfo finner du ved å klikke på linken under bildet.
Der finner du også priser og annen informasjon.

Renhold vil tas hånd om av Renwald rengjøringsfirma.

Grasrotandelen

Støtt SELVIK VELFORENING når du tipper.
Oppgi org.nr: 995411067 eller søk opp Selvik Velforening.

På forhånd takk for alle bidrag :)

Del denne siden