Sekretær

Verson: 1.0

Sekretæren er medlem av styret og rapporterer til leder. Sekretæren er ansvarlig for skrivearbeidet i styret. Han / hun skal utføre sitt arbeide etter styrets planer og etter vedtekter for Selvik Velforening.

Sekretæren er ansvarlig for:

  • sammen med leder å kalle inn til og sette opp saksliste for styremøter og årsmøte.
  • referat- og protokollskriving etter styre- og årsmøte.
  • å utarbeide årsberetning til årsmøtet.
  • å føre styrets digitale og analoge arkiv, i samarbeid med leder.
  • sette opp søknader og andre aktuelle skriv.
  • utarbeide skriv i velstyrets regi.

Sekretæren kan bli pålagt andre oppgaver.

Vervet er basert på frivillig innsats. Stillingen kan få dekket utgifter til kontorrekvisita og lignende. Dette skal i så fall behandles av styret i velforeningen først. Stillingen vil ikke få noen annen økonomisk godtgjørelse.

Del denne siden